Novinky
  1. Poukaz
  2. Apartmánový dom
  3. Cenník
  4. Wellness

Výstava fotografií - Schmida

9. jún 2013

Pri príležitosti osláv 10-teho výročia sme pre svojich zákazníkov pripravili aj stálu vernisáž svetoznámeho fotografa Ľubomíra Schmidu.Pár ukážok z výstavy: