Novinky
  1. Poukaz
  2. Apartmánový dom
  3. Cenník

História okolia

V okolí Rekreačného areálu Predná hora nájdete aj pestrú a zaujímavú históriu.

Bulharský cár Ferdinand Maximilian Carol Leopold Maria princ Sachsen – COBURG miloval kraj a okolie Muránskej planiny. Bulharský cár Ferdinand Coburg Coburgovský erb

Kto bol Ferdinand Coburg?

Narodil sa vo Viedni (1861- 1948) v šľachtickej a bohatej rodine Coburgovcov. Svoje obdobie detstva trávil striedavo v Paríži a vo Viedni, vzhľadom k tomu že jeho otec bol Augustus Coburg, rodený Viedenčan a matka princezná Klementína Orleánska pochádzala z Paríža. Mal dve sestry a dvoch bratov. Ako to už bolo v tých časoch zvykom a vyplývalo to aj z jeho urodzeného pôvodu okrem civilného vzdelania musel absolvovať tiež vojenské vzdelanie vo Viedni. Po skončení vojenského štúdia  sa stal poručíkom jazdeckého pluku a neskôr nadporučíkom maďarského honvédskeho vojska. Povráva sa že tento mimoriadne nadaný panovník ovládal osemnásť cudzích rečí. Zaoberal sa botanikou, ornitológiou a entomológiou. Ako človek bol skutočne všestranný. Zaujímalo ho tiež umenie, rád maľoval a jeho obrovskou záľubou sa stali aj lokomotívy a lietadlá. Na tú dobu, v ktorej žil, to boli záľuby neobyčajné. Preto bol považovaný za veľmi rozhľadeného a progresívneho človeka. Sofia, hlavné mesto Bulharska sa dodnes pýši jeho obrovskou zbierkou motýľov zo Slovenska.

V roku 1893 si princ Ferdinand zobral za manželku princeznú bourbonsko-parmskú Máriu Lujzu a v tomto manželstve sa narodili štyri deti. Neskôr v roku 1899 Mária Lujza zomrela a Cár Ferdinand ostáva so štyrmi potomkami sám.
O osem  rokov neskôr (1908) sa cár druhý krát oženil s Eleonórou von Reuss-Kostritzovou, ktorá ho po desiatich rokov taktiež opúšťa a umiera na zákernú chorobu.
Následníkom trónu sa stáva po cárovej abdikácii jeho syn Boris lll. Ten však na tróne dlho nevydržal a zomrel na embóliu a zlyhanie srdca. Povráva sa že jeho smrť je veľká otázka a existuje tiež verzia, že zomrel po stretnutí s Hitlerom. Jeho syn Simeon ll.  bol za bulharského cára  korunovaný ako šesťročný ale po skončení vojny musel z politických dôvodov emigrovať, zdržiaval sa viac menej v Španielsku. Neskôr po ukončení studenej vojny sa vrátil do rodného Bulharska. V roku 2001 vyhral voľby a stal sa bulharským premiérom. 

Cár Ferdinand a Muránska planina

Po abdikácii bulharský cár aj naďalej navštevoval oblasť Slovenska, kde sa naplno venoval svojím záľubám. Antolský kaštieľ, ktorý bol pôvodom poľovníckym zámkom Coburgovcov, bol jeho sídlom a obľúbeným miesto pobytu. Veľmi obľúbené a navštevované miesta boli pre neho Čabraď, Muráň a Sitno.
Tento všestranný a zaujímavý cár bol prezývaný aj pod pseudonymom „gróf Muránsky“ a takto sa v tých časoch aj podpisoval. O jeho vzťahu k Slovensku a o tom že  Muránska planina bola jeho srdcovou záležitosťou svedčia aj zápisky v ktorých sa hovorí ...
„ Prajem si svojich desať kostí zložiť v lone prekrásnej slovenskej prírody“.
Toto prianie sa mu však nesplnilo, zomrel 10. 9.1948 v Coburgu v Nemecku. 

Ferdinand Coburg prišiel na Muráň na drevenom aute a cestou rozhadzoval deťom peniaze a cukríky.


Ferdinand Coburg so svojou prvou manželkou Máriou Lujzou


Poľovnícky zámoček na Prednej hore, ktorý si dal priviesť Ferdinand z poľovníckej výstavy vo Viedni.


Z kaštieľa, ktorý začal stavať cár Ferdinand, no na koniec sa mu ho nepodarilo dokončiť, sa stal Liečebný ústav.