Novinky
  1. Poukaz
  2. Apartmánový dom
  3. Cenník

Naše kontaktné údaje:

Rekreačný areál Predná hora:

Adresa: Predná Hora, 049 01 Muráň
Telefón: 0910 923 535; 0915 956 173  
E-mail: ra@prednahora.sk                     

Recepcia: Pondelok - Nedeľa (7:00 - 19:00)
Wellness: Pondelok - Nedeľa (9:00 - 21:00)

Prevádzkovateľ:

PREDNA HORA s.r.o.
Adresa: Štúrova 706, 050 01 Revúca
IČO: 48 188 841
DIČ: 212 009 1303
IČ DPH: SK 212 009 1303
Bankové spojenie: 5072330896 / 0900 - Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK32 0900 0000 0050 7233 0896
SWIFT kód banky: GIBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28242/S